Làm thế nào để thắng / How to Win

Mua lon Mister Potato Crisps 130g phiên bản MU Utd
  Buy Mister Potato Crisps 130g Man Utd Edition packs
Nhận thẻ code độc quyền bên trong
  Get the Unique Code Card inside
Đăng ký và nộp code của bạn tại "Submit Unique Code"
  Register and submit your codes at the "Submit Unique Code" page
Một người đoạt giải sẽ bình chọn qua hệ thống máy vi tính mỗi tháng
  1 winner will be chosen every month via a computer generated lucky draw.